لطفا کمی صبر کنید

دستگیری ۶۰ زن و مرد در پارتی مختلط

معاون دادستان خراسان رضوی از دستگیری ۶۰ زن و مرد در جریان یک پارتی مختلط در بلوار شاهنامه مشهد خبر داد.