لطفا کمی صبر کنید

کتک کاری با معشوقه پنهانی شوهر + عکس

حوادث رکنا: زن جوانی که پس از کارآگاه بازی‌های چند روزه، نشانی معشوقه همسرش را پیدا کرده بود، در خیابان او را به باد…