لطفا کمی صبر کنید

این کودک ایرانی ۱۲ ساعت همه را وحشت زده کرد +عکس

یک کودک به مدت ۱۲ ساعت همه را در شوک و وحشت فرو برد.