لطفا کمی صبر کنید

اتوبوس کاروان راهیان نور دچار سانحه آتش سوزی شد

اتوبوس کاروان راهیان نور بخش ترکمانچای شهرستان میانه حامل 40 دانش آموز پسر متوسطه دوره دوم در مسیر برگشت از مناطق عملیاتی جنوب دچار سانحه آتش سوزی شد که با اقدام به موقع مسئولان کاروان به خیر گذشت.