لطفا کمی صبر کنید

افزایش تلفات ترافیکی در ماه‌های آبان تا دی

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به افزایش جزئی تلفات ترافیکی در سه ماه آبان، آذر و دی گفت: در سال‌های گذشته شاهد کاهش متوالی تلفات ترافیکی بودیم ولی در ماه های ۸،۹ و ۱۰ رشد خفیفی در تلفات ترافیکی و معادل ۴۰ نفر داشتیم.