لطفا کمی صبر کنید

معجزه، در بیابان های ریگان / محمد 3 ساله 16 ساعت گم شده بود! + عکس

رکنا: محمد عرفان ١١ کیلومتر بدون آب و غذا در بیابان به تنهایی راه رفت. محمد ٣ساله دیگر توانی نداشت. کیلومترها بدون آب…