لطفا کمی صبر کنید

خلبان زن هواپیمای سقوط کرده ترکیه در آخرین لحظات به برج مراقبت چه گفت؟ + عکس

رکنا: "ملکه قوّت" خلبان زن هواپیمای سقوط کرده ترکیه ای در ایران لحظاتی قبل از سقوط با برج مراقبت تماس داشت.