لطفا کمی صبر کنید

ورود بذر گل‌های مخدر رنگی با قیمت نجومی

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران از ورود بذر گل‌های مخدر رنگی با قیمت‌های نجومی خبر داد.