لطفا کمی صبر کنید

درخواست 3بار قصاص عامل شهادت مأموران پلیس

جلسه محاکمه راننده اتوبوس آشوب‌های خیابان پاسداران، صبح دیروز در شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی وبا حضور دو مستشارعالی- عباسی وملکی- در سالن اجتماعات دادگاههای کیفری استان تهران به صورت علنی برگزار شد.نماینده دادستان پس ازتشریح کیفرخواست، خواستار قصاص و اشد مجازات عامل جنایت شد.خانواده شهدای ناجا نیزخواستاراشد مجازات عامل جنایت شدند. متهم نیزبا تشریح جزیئات واقعه خونین، ابرازپشیمانی کرد.