لطفا کمی صبر کنید

مادر داغدار پسرش را بخشید

مادر سالخورده پسر‌ میانسالش را که در جریان دعوای خانوادگی دست به برادرکشی زده بود، بخشید.