لطفا کمی صبر کنید

مهریه جالب یک زن ایرانی

مهریه یک بانوی خوش ذوق، با سواد کردن ده کودک توسط شوهرش تعیین شده است.