لطفا کمی صبر کنید

تاثیر عجیب طلاق در دختران کمتر از ۱۸سال

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: عوارض طلاق در دخترانی که در سن کمتر از ۱۸ سال ازدواج کرده اند، شدیدتر و بیشتر از زنانی است که در سنین بزرگسالی ازدواج می کنند بطورمثال کودک ۱۳ ساله هنگام طلاق، عوارض روحی و روانی شدیدتری متحمل می شود.