لطفا کمی صبر کنید

پسر همسایه وقتی وارد خانه شد چاقو را زیر گلویم گرفت و وحشیانه مرا آزار داد!

حوادث رکنا: زن جوان وقتی دید پسر همسایه قصد خرید تلویزیون خانه اش را دارد در را به روی او باز کرد و هدف تجاوز پسر جوان…