لطفا کمی صبر کنید

باید تا عید نوروز باردار شوم وگرنه شوهرم تهدید کرد منشی اش را به خانه می آورد!

رکنا: همسرم مرا تهدید کرده است که اگر تا عید نوروز باردار نشوم زنی را که می گوید به عقد موقت خودش درآورده به عنوان…