لطفا کمی صبر کنید

۲۱ هزار سایت فروش مواد مخدر در روسیه مسدود شد

وزارت کشور روسیه از گسترش کنترل فضای مجازی در مبارزه با فروش و ساخت مواد مخدر خبر داد.