لطفا کمی صبر کنید

سارقان این‌بار مادر و کودک را هم با خودرو ربودند

آدم ربایان با سرقت خودرو مادر و فرزند را هم در شیراز دزدیدند.