لطفا کمی صبر کنید

پسر بوشهری پدرش را با چاقو کشت

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: نزاع پدر و پسر در بوشهر رنگ خون گرفت و طی آن پدر توسط فرزندش کشته شد.