لطفا کمی صبر کنید

نسرین پسر بود و مهسا 17 ساله را تهدید کرد تا با هم دوستی کثیفی داشته باشند

حوادث رکنا: سن و سال کمی داشت و روی صندلی راهروی پلیس فتا نشسته بود.انگشتانش را در هم گره کرده بود و مدام پاهایش را…