لطفا کمی صبر کنید

مجازات سنگین ترقه‌باز‌ها در چهارشنبه سوری چیست؟

حوادث رکنا: مراسم چهارشنبه‌سوری در سال‌های اخیر به دلیل همراه‌شدن با برخی اعمال خطرآفرین، بی‌احتیاطی‌ها و نیز فاصله…