لطفا کمی صبر کنید

مرگ چوپان نوجوان در انفجار مین

انفجار مین به جای مانده از دوران جنگ تحمیلی در غرب کرخه در شهرستان شوش باعث قطع هر دو پای نوجوان روستایی و مرگ او شد.