لطفا کمی صبر کنید

2گلوله برای قتل برادر امام جمعه ماهشهر

دو نقابدار مسلح که سوار بر یک موتورسیکلت بودند، برادر امام جمعه بندر ماهشهر را به گلوله بستند وگریختند.