لطفا کمی صبر کنید

خواهر و برادر نیکوکار هفت زندانی را آزاد کردند

خواهر و برادر نیکوکار، در آستانه نوروز با پرداخت 70 میلیون تومان، هفت زندانی بدهکار تهرانی را آزاد کردند.