لطفا کمی صبر کنید

نوجوان شیرازی قربانی ترقه بازی دیگران شد

نوجوان شیرازی در حیاط منزل خود قربانی ترقه بازی دیگران شد.