لطفا کمی صبر کنید

اقدام شرم آور چهاردختر و پسر در خودروی تیبا

دو مرد و دو زن جوان که با خودروی تیبا از کرمان عازم مشهد بودند به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شدند.