لطفا کمی صبر کنید

کارگر اخراجی شهردار نودژ کرمان را به آتش کشید

حوادث رکنا: کارگر شهرداری نودژ با ۲ لیتر بنزین شهردار این شهر را آتش زد.