لطفا کمی صبر کنید

حمله خونین مرد موتور سوار به جوان آبادانی

مرد آبادانی در یک حمله شبانه از ناحیه کمر هدف چاقو قرار گرفته و راهی بیمارستان شد