لطفا کمی صبر کنید

کشف حفره‌ای به اندازه یک سیب در جمجمه مرد ایرلندی!

پزشکان با اسکن مغزِ یک مرد ایرلندی به حفره‌ای به اندازه یک سیب در جمجمه او و فضایی که در واقع مغز او باید قرار داشته باشد، برخورد کردند.