لطفا کمی صبر کنید

جزئیات حمله کارگر روانی با بنزین در نودژ / او سر و گردن شهردار را سوزاند

حوادث رکنا: حال عمومی شهردار نودژ که توسط کارگر اخراج شده دچار سانحه شد بود خوب است.