لطفا کمی صبر کنید

دستگیری سارقی که قصد داشت خودکشی کند

سرهنگ حسنوند از دستگیری سارقی خبر داد که قصد داشت با خودزنی با چاقو و تهدید به پرتاب کردن خود از ساختمان پنج طبقه از پلیس فرار کند