لطفا کمی صبر کنید

نصف جمجمه این مرد به جای مغز هوا است! / او هیچ مشکلی ندارد + عکس عجیب

حوادث رکنا: پزشکان با اسکن مغزِ یک مرد ایرلندی به حفره‌ای به اندازه یک سیب در جمجمه او و فضایی که در واقع مغز او باید…