لطفا کمی صبر کنید

دام تلگرامی آرایشگر شیطان صفت برای دختران نوجوان

آرایشگر شیطان صفت که با فریب دختران نوجوان در تلگرام و اینستاگرام، با تهدید از آنها فیلم و عکس خصوصی می‌گرفت، بازداشت شد.