لطفا کمی صبر کنید

اعترافات جدید خواننده زیرزمینی درباره جنایت در استودیو

خواننده زیرزمینی که مدیر یک استودیوی ضبط صدا را در تهران با شلیک گلوله از پای درآورده بود، در آخرین جلسه بازپرسی جنایت را برگردن همدستش انداخت.