لطفا کمی صبر کنید

خواب مرگ برای ۲زن ۲۵ و ۵۷ساله

حوادث رکنا: واژگونی پژو پارس در محور داورزن به سبزوار ،منطقه کاهک حادثه ای مرگ بار را رقم زد.