لطفا کمی صبر کنید

شنای مرگبار ۳ کودک و یک مرد در سد بانه

۴ نفر به هنگام شنا در "سد عباس‌آباد بانه" تسلیم سرنوشت مرگباری شدند.