لطفا کمی صبر کنید

جزئیات جدید ماجرای «دو سر بریده» شیخ بهایی | یک «پا»ی دیگر پیدا شد

ماجرای «دو سر بریده» در خیابان شیخ بهایی تهران، هر روز عجیب تر می شود! پس از پیدا شدن «دو سر بریده»، ابتدا نیم تنه یک زن جوان پیدا شد. روز گذشته هم خبر از پیدا شدن یک «پا» در میان زباله ها رسید. جزئیات جدید ماجرای «دو سر بریده» در خیابان شیخ بهایی تهران را در ادامه بخوانید...