لطفا کمی صبر کنید

قتل تنها بخاطر یک گوشی موبایل

رکنا: سرقت گوشی تلفن همراه کافی بود تا جنایتی رخ بدهد.