لطفا کمی صبر کنید

صدور کیفرخواست قتل عمد برای عاملان مرگ بنیتا کوچولو

پرونده مرگ بنیتا به اتهام قتل عمد با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.