لطفا کمی صبر کنید

بازداشت پزشک متخصص در مرگ مشکوک همسر پرستار

پزشک متخصص در ارتباط با مرگ مشکوک همسر پرستارش بازداشت شد. این پزشک مدعی است نقشی در مرگ همسرش نداشته و مرگ زن جوان بر اثر مصرف متادون بوده است.