لطفا کمی صبر کنید

سرقت مسلحانه در خیابان بهار شیراز تهران

رکنا: خریداران گوشی آیفون در خیابان بهار شیراز دو دزد بودند که بخاطر مقاومت فروشنده دست به اسلحه شدند.