لطفا کمی صبر کنید

تخفیف به ۶ هزار قاچاقچی محکوم به اعدام

قانون مبارزه با مواد‌مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ برای تولید، توزیع، حمل و نگهداری بیش از یک کیلوگرم تریاک و همچنین بیش از ۳۰ گرم مواد‌مخدر صنعتی مجازات اعدام در نظر گرفته بود.