لطفا کمی صبر کنید

باورکنید من زندگی و شوهرم را دوست دارم کمکم کنید!

باورکنید من زندگی و شوهرم را دوست دارم، شک ندارم که فریبش داده‌اند. کمکم کنید که از این مخمصه خلاص شوم.