لطفا کمی صبر کنید

قاتلی که زنش را کشته بود بخشیده شد!

این فرد محکوم به قصاص، علیرغم تلاش‌های مکرر برای رضایت خانواده مقتول، نتوانسته بود رضایت آنان را جلب کند و امروز بنا بود که اعدام شود.