لطفا کمی صبر کنید

دسیسه زوج شیشه ای برای خانه همسایه

رکنا: زوجی شیشه ای که به خانه همسایه شان دستبرد زده بودند توسط پلیس مه ولات دستگیر شدند.