لطفا کمی صبر کنید

مادر راز شوم دخترش را به پلیس لو داد

حوادث رکنا: یک زن وقتی راز شوم دخترش را فهمید نزد پلیس رفت.