لطفا کمی صبر کنید

نقشه سیاه 2 مرد یزدی برای دختر 6 ساله

رکنا: دو مرد یزدی بر سر دختر بچه افغان بلای شومی آوردند .