لطفا کمی صبر کنید

بازداشت موقت «اسفندیار رحیم‌مشایی» تمدید شد

رکنا: قرار بازداشت موقت اسفندیار رحیم مشایی برای یک ماه دیگر تمدید شد.