لطفا کمی صبر کنید

لگد مرگ مردانه برای یک زن وسط خیابان + فیلم

رکنا: خشم پدری سنگدل باعث مرگ همسرش مقابل فرزندانشان شد.