لطفا کمی صبر کنید

خودکشی پسر ۱۸ ساله در شهر ری

حوادث رکنا: پسر ۱۸ ساله ای پس از مشاجره لفظی با والدینش خودکشی کرد.