لطفا کمی صبر کنید

این 4 شرور در چناران دستگیرشدند+عکس

حوادث رکنا: چهار فرد شرور در داخل منزل مسکونی واقع در حاشیه شهر چناران دستگیر شدند.