لطفا کمی صبر کنید

روش وحشیانه متجاوز سوئیسی برای به دام انداختن زنان

مرد متجاوز سوئیسی به جرم آزار و شکنجه 7 زن آفریقایی به 8 سال زندان محکوم شد.